Kadra Pedagogiczna
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bernadeta Jakubiak
WICEDYREKTOR
mgr Jadwiga Pietrzak-Chromy
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Małgorzata Pandyra
mgr Anna Rapacz
mgr Monika Tylko
mgr Katarzyna Zych
mgr Lucyna Żurek
mgr Danuta Słowiak
mgr Anna Swachta
RELIGIA
siostra Maria Pytlak
ks. Robert Janczura
JĘZYK POLSKI
mgr Agnieszka Flaga
mgr Bernadeta Jakubiak
mgr Alicja Szczepaniec
mgr Sabina Puzia
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agnieszka Flaga
mgr Joanna Sobczak
MATEMATYKA
mgr Katarzyna Łabuz
mgr Barbara Górczewska
PRZYRODA
mgr Grażyna Burtan
HISTORIA
mgr Joanna Szuba
MUZYKA
mgr Danuta Burtan
INFORMATYKA
mgr Dominika Bednarczyk
TECHNIKA
mgr Barbara Górczewska
PLASTYKA
mgr Agata Kutrzeba
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Bartłomiej Paś
mgr Anna Surówka
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Jadwiga Pietrzak-Chromy
mgr Anna Surówka
REWALIDACJA
mgr Małgorzata Pandyra
LOGOPEDA
mgr Bogusława Widzisz
PEDAGOG
mgr Justyna Nowak
TYFLOPEDAGOG
mgr Agnieszka Marszalik
ŚWIETLICA
mgr Grażyna Wojtan
BIBLIOTEKA
mgr Justyna Łabuz