O Nas

"My potomkami jesteśmy żaków,
co rok zwiedzamy prastary Kraków.
Szkoła jest dla nas powodem do dumy,
mamy dla niej serca i światłe rozumy."

 

Nasza szkoła została wybudowana i oddana do użytku w 1969 roku. Posiadamy zaplecze socjalne z biblioteką, świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, aulą oraz wielofunkcyjnym boiskiem asfaltowym i placem zabaw.

Ponadto szkoła posiada 11 sal lekcyjnych, w tym pracownię informatyczną oraz 5 nowoczesnych sal do nauki klas młodszych.

Zapewniamy przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronny rozwój dzieci poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Proponujemy:

  • zespoły teatralne, muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, historyczne, matematyczne, informatyczne,
  • warsztaty redakcyjne,
  • kółko miłośników języka angielskiego,
  • zajęcia sportowe w Szkolnym Kole Sportowym,
  • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Organizujemy:

  • konkursy ortograficzne, recytatorskie, matematyczne, ekologiczne, historyczne i plastyczne,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • wyjazdy na wycieczki interdyscyplinarne,
  • zawody sportowe rangi gminnej.

W szkole funkcjonują organizacje uczniowskie: