Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu:

Statut Szkoły (format PDF)